Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vandervelde en Van der Schueren t/ 'tScheldt

2021-31

Titel artikel: Beursgenoteerde Keyware nu ook betrokken bij wurgcontracten in leasing industrie via Puttemans Automobiles.
Essentie uitspraak: De Raad kan zich niet uitspreken over de waarheidsgetrouwheid van een passage. Voor het overige is de klacht gegrond wat waarheidsgetrouwheid van een andere passage, schending van het privéleven, gebrek aan wederhoor en gebrek aan transparantie betreft.