Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vandenberghe t/ De Standaard

2018-22
  • Wederhoor was nodig omdat het artikel uitspraken bevat die de professionele eer en goede naam van klaagster ernstig in twijfel trekken, terwijl zij gelijk kreeg van de rechtbank.