Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van Mieghem en IGVM t/ P-Magazine.be en De Nef

2018-25

Titel artikel magazine: P-Verhalen. “Hilde Van Mieghem maakte dankbaar gebruik van haar lijfelijke charcuterie.”
Essentie uitspraak: Een Facebookpost mocht gepubliceerd worden, maar vanwege de ernstige aantijgingen die de eer en de goede naam betreffen, was wederhoor nodig. Ook de omschrijvingen bij hyperlinks naar foto’s waren foutief en misleidend.