Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van Hulle t/ De Standaard

2012-21

Titel artikel krant‘De advocaat en de media’
Essentie uitspraak: In een opiniebijdrage heeft de schrijver een grotere mate van vrijheid om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit feiten dan in zijn feitelijke berichtgeving.