Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van der Paal t/ Apache

2021-10
  • Klager wordt in het artikel omschreven als lobbyist in een Antwerpse vastgoedoorlog. De klacht is ongegrond wat waarheidsgetrouw berichten, uiten van ongegronde verdachtmakingen en beschuldigingen en respect voor het privĂ©leven betreft. Ze is gegrond wat het gebrek aan wederhoor betreft.