Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

V. t/ Het Nieuwsblad

2016-11
  • De vermelding van de naam was geoorloofd en de rechten van klager zijn niet geschonden, te meer omdat er geen afspraken waren om de naam niet te noemen.