Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Touring t/ De Tijd

2020-27
  • De journalist heeft de feiten en gegevens grondig gecheckt en op basis daarvan een kritische analyse gemaakt van Touring, wat zijn recht is. Het privéleven van de bestuurders van Touring is niet geschonden en afspraken over voorinzage zijn correct en loyaal nageleefd.