Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Taffein t/ Het Nieuwsblad

2017-06

Titel artikel krant: Slechte jeugd weggeschreven in boek. Joeri Cools schrijft getuigenis in hoop dat andere kinderen zelfde niet meer meemaken.
Essentie uitspraak: De journalist moet waarheidsgetrouw berichten en rekening houden met de rechten van eenieder die in de berichtgeving voorkomt, ook bij persoonlijke getuigenissen. Maar gelet op de aard van het artikel, een korte boekbespreking, en gelet op het voorbehoud dat uit het artikel blijkt, is er geen sprake van een beroepsethische fout.