Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Swyngedauw t/ Deze Week en Vanderhaeghe

2018-01

Als een derde partij iemand beschuldigt, moet de journalist inschatten of het niet gaat om gratuite beweringen. Rekening houdend met de context was het in dit geval geoorloofd om de uitspraken als zodanig te publiceren.