Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Stijnen t/ VRT – Sporza en Vandenbempt

2011-18

Het is de taak van de pers om zo correct en volledig mogelijk te informeren over feiten van publiek belang en zich niet te beperken tot officiële mededelingen.