Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Simonart t/ Dag Allemaal

2016-15
  • Het behoort tot de redactionele vrijheid om op basis van commentaren in de (sociale) media een artikel te publiceren. De reactie van klager is correct weergegeven. Ook de geest van het gesprek met een bron die anoniem wil blijven is gerespecteerd. Het anonimiseren van bronnen is niet beperkt tot bepaalde journalistieke domeinen. Er is voldoende wederhoor gegeven.