Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

S.F. t/ Het Belang van Limburg

2013-08

De betwiste uitlatingen zijn geen beschuldigingen die de eer en de goede naam betreffen, zodat wederhoor niet is vereist.