Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

S t/ Het Belang van Limburg

2018-33
  • Het artikel over een arrest van het hof van beroep is niet waarheidsgetrouw. Het spreekt van vrijspraak terwijl het om verjaring gaat. De journalist had klaagster ook wederhoor moeten geven. Maar er is geen inbreuk met betrekking tot identificeerbaarheid van klaagster.