Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Ruelens-Massaux t/ Het Laatste Nieuws en Verhoeven

2011-17

Uit het artikel en uit het geheel van de berichtgeving over een assisenproces blijkt geen vooringenomenheid van de journalist.