Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

R. t/ Het Laatste Nieuws

2017-04

Titel artikel krant: Na dertig jaar eindelijk getrouwd in rusthuis.
Essentie uitspraak: De pers was formeel uitgenodigd om de ceremonie in het woonzorgcentrum bij te wonen en de journaliste mocht er bijgevolg vanuit gaan dat berichtgeving toegestaan was. Het artikel is sereen en respectvol.