Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

P.V.C. t/ VTM en Alloo

2021-20

Titel reportage: Psychische trauma's
Essentie uitspraak: In een getuigenis over zijn depressie doet een man uitspraken over zijn moeder. Het was aangewezen om de moeder vooraf spontaan te contacteren, maar nadat zij op basis van een trailer voor het programma de redactie had gecontacteerd, is haar versie in een tekstbalk loyaal weergegeven.