Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Praet t/ Apache.be

2019-10

 

  • Het artikel strookt met de principes van waarheidsgetrouwe berichtgeving, er is loyaal wederhoor gegeven en er is geen sprake van beroepsethische fouten met betrekking tot voorinzage.