Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Potters t Trudocs.be

2021-25

Titel artikel: Ook omstreden manager Uitvoerende Diensten JM Potters al in maart via 'priority lane' gevaccineerd.
Essentie uitspraak: Het artikel meldt dat klager op de lijst voor prioritaire corona-vaccinatie van de burgemeester van Sint-Truiden stond. De klacht is ongegrond wat waarheidsgetrouwheid van de namenlijst, vermelding van de naam van klager en journalistieke onafhankelijkheid betreft. De klacht is gegrond wat waarheidsgetrouwheid van de passage over de aanstelling van klager tot waarnemend diensthoofd, wederhoor en het gebruik van een Facebook-foto betreft.