Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Poppe t/ Humo en Schoenaerts

2012-23

De Raad meent dat de journalist formele bevestiging had moeten krijgen uit meer dan één goedgeplaatste bron alvorens bepaalde beschuldigingen te publiceren, zeker gelet op het feit dat het zeer ernstige feiten van strafrechtelijke aard betreft.