Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

P. t/ Het Nieuwsblad

2013-10

Gelet op het tijdsverloop tussen de feiten en de berichtgeving, was het niet meer verantwoord om klager met zijn volledige naam te identificeren.