Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

N.V. Mobistar t/ Humo en Weverbergh

2011-11

Titel artikel weekblad: ‘Undercover bij de helpdesk’. 
Essentie uitspraak: Alias journalistiek is slechts verantwoord (1) als de informatie niet op een andere manier kan worden verkregen en (2) indien er een gewichtig maatschappelijk belang is. Bovendien is (3) overleg met de hoofdredactie aangewezen en (4) moet zorgvuldig worden afgewogen of er geen overdreven risico’s worden genomen voor de veiligheid van de journalist en de omstanders.