Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

NS en AB t/ De Morgen

2020-04
  • In een persoonlijk getuigenis over ouderverstoting van haar ex-partner toont klaagster geen feitelijke fouten of ongegronde beschuldigingen aan. Zij en haar dochter zijn voor de doorsnee lezer niet herkenbaar. Wederhoor was niet nodig.