Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Noels t/ Knack

2017-09
  • De journalist heeft het recht om de feiten en de gegevens waarover hij beschikt te analyseren en te interpreteren, al moet hij zijn analyse bedachtzaam formuleren. Wederhoor en wederwoord zijn niet geschonden, en uitspraken van politici zijn voor hun rekening.