Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Nijs t/ Het Belang van Limburg

2012-14

De journalist zet loyaal de relevante feitelijke informatie recht die hij onjuist heeft weergegeven.