Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Neel t/ Joods Actueel

2010-06

Wanneer journalisten ernstige persoonlijke beschuldigingen publiceren, dienen ze bijzonder zorgvuldig te werk te gaan. De beschuldiging moet grond vinden in betrouwbaar bronnenmateriaal. Bovendien moet aan de betrokkene de kans worden geboden om te reageren op de beschuldiging.