Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Moerman t/ De Standaard

2021-22

Titel artikel: CD&V zkt juridisch geschoolde (ex-)politica als opperrechter.
Essentie uitspraak: Het staat de journalist vrij om de benoeming van klaagster als rechter bij het Grondwettelijk Hof te interpreteren als 'opvangnet voor uitgerangeerde politici'. Wederhoor was niet nodig. De menselijke waardigheid en de rechten van klaagster zijn niet geschonden.