Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Martens t/ Het Nieuwsblad

2017-20

De krant vat een artikel uit een zusterkrant samen, maar de formulering strookt op enkele punten niet met het oorspronkelijke artikel, terwijl de gewijzigde formulering extra bezwarend kan zijn voor klager.