Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Lacoere t/ Tijd.be

2019-13

Titel artikel website: Interview. Gents sp.a-schepen: 'Men probeert beeld te creëren dat we sjoemelen'.
Essentie uitspraak: Het is geoorloofd om de naam van een gewezen directeur te noemen in een artikel over mogelijke malversaties binnen een groot stadsontwikkelingsbedrijf en het recht op vergetelheid geldt niet omdat de feiten recent zijn en het gerechtelijk onderzoek nog loopt.