Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Lacoere t Apache.be

2019-15

Titel artikel website: De bocht van de stad in het SoGent- schandaal. 
Essentie uitspraak: Het staat de redactie vrij om een gastbijdrage te publiceren over mogelijke malversaties binnen een groot stadsontwikkelingsbedrijf en het recht op vergetelheid geldt niet omdat de feiten recent zijn en het gerechtelijk onderzoek nog loopt.