Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Keuleneer t/ VRT - Het Journaal

2012-26

Dat een interview op TV niet integraal wordt uitgezonden, maar dat de journalist een selectie maakt van de passages die volgens hem of haar relevant zijn, is een normale journalistieke praktijk. De journalist moet de verklaringen van de geïnterviewde wel getrouw weergeven en de geest van het gesprek respecteren.