Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Keuleneer t/ De Standaard

2012-10

Anonieme bijdragen kunnen slechts uitzonderlijk anoniem gepubliceerd worden, en de redactie moet alleszins over de identiteitsgegevens van de inzender beschikken.