Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Jongeren Info Life t/ De Morgen en DeMorgen.be

2017-12
  • De journalist heeft verschillende bronnen gecontacteerd en hun standpunten correct weergegeven, inclusief het standpunt van klager, en het is journalistiek geoorloofd om Jongeren Info Life een antiabortusorganisatie te noemen.