Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen IGVM t/ Metro

2012-11

Foto met onderschrift op de voorpagina van de krant.
Essentie uitspraak: De Raad begrijpt dat het IGVM zich vanuit zijn opdracht stoort aan de stereotiepe en seksistische manier waarop vrouwen worden gebruikt om producten aan te prijzen. Wat de grond van de zaak betreft, meent de Raad echter dat het de opdracht is van de pers om feiten te tonen.