Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Horion t/ Het Laatste Nieuws, Sleurs en Verhoeven

2011-14

Door de ernst van de feiten waarvoor klager is veroordeeld is hij een publieke figuur geworden die tot het collectieve geheugen is gaan behoren. Klager heeft nadien ook zelf de belangstelling opgezocht. Identificatie is in die omstandigheden dan ook te verantwoorden.