Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Herbalife t/ Knack.be en Daems

2018-15
  • Knack.be had wederhoor moeten geven vanwege het beschuldigende karakter van vooral de titel en de inleiding. Maar incognitojournalistiek en de publicatie van een ingezonden opiniebijdrage waren geoorloofd.