Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Goffin t/ Het Belang van Limburg

2013-07

De journalist gaat omzichtig om met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, zoals slachtoffers en hun familie.