Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Freilich t/ De Morgen

2020-11
  • De titel “Freilich: een ongeleid projectiel binnen N-VA” geeft de inhoud van het artikel kort, bondig en samenvattend weer om zo de aandacht van de lezer te trekken, wat eigen is aan titels.