Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Frans t/ P-magazine/PNWS.be

2021-11

Titel artikel magazine en website“Op hun gezicht klaarkomen, zogezegd voor de kunst”
Essentie uitspraak: De journalist citeert zonder enig voorbehoud algemene en verregaande beschuldigingen uit een boek. Het artikel bevat geen verklaringen die deze citaten onderbouwen en verwijst niet naar wederhoor of een reactie van klager, ondanks de ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam betreffen. De identificatie van klager is een schending van het privéleven.