Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Fijen en Van Cauwenbergh t/ HLN.be

2018-28
  • Het artikel geeft een lijst van bekende Vlamingen die in aanraking kwamen met politie en gerecht. Een aantal affirmatieve formuleringen stroken niet met het principe dat de journalist geen ongegronde verdachtmakingen en beschuldigingen uit.