Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Dockx (De Artsenkrant) t/ Test-Gezondheid

2010-04

Het onderzoek heeft betrekking op de beroepsuitoefening van de betrokken artsen, en het publiek heeft het recht om van deze gegevens op de hoogte te worden gebracht.