Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Dirks en Chalmet t/ Nummer 9080

2016-05
  • Het staat de redactie vrij om een vrije tribune te publiceren en om daar al dan niet een reactie op de vragen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een vrije tribune ligt bij de auteur.