Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Dirckx t/ Gazet van Antwerpen

2021-04
  • De naam van klager mocht vermeld worden in een artikel over een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een brasserie in Schilde. Er geen sprake is van tendentieuze berichtgeving of vooringenomenheid van de journalist.