Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Dheedene en Dexters t/ Dag Allemaal, Vanhellemont, Smeets, Velghe en Beyers

2012-08

Coververhaal in het magazine over de vermeende relatieproblemen van klagers. 
Essentie uitspraak: Voor informatie wordt niet betaald. Voor het exclusief gebruik van beeldmateriaal of interviews kan wel worden betaald, op voorwaarde dat dit de vrije nieuwsgaring niet in het gedrang brengt.