Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Declercq t/ De Specialisten en Verrijken

2012-02

Iemand die in het artikel met naam wordt genoemd en tegen wie zware beschuldigingen worden geuit, moet persoonlijk om een reactie worden gevraagd.