Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Declercq t/ De Specialisten en Verrijken

2012-02

Titel artikel 1: ‘Een inbreuk op KB 78’
Titel artikel 2: ‘Apotheker of niet, dat is de vraag’
Essentie uitspraak: Iemand die in het artikel met naam wordt genoemd en tegen wie zware beschuldigingen worden geuit, moet persoonlijk om een reactie worden gevraagd.