Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Smet, Steemans en Vansant t/ Morsum-Magnificat.be en Verbeeck

2018-21
  • Er is onvoldoende maatschappelijk belang om aliasjournalistiek en verborgen opnames te verantwoorden. De privacy is geschonden en Morsum-Magnificat.be had wederhoor moeten vragen omdat het artikel ernstige beschuldigingen uit.