Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Paepe t/ Het Laatste Nieuws

2013-02

Er was geen reden om identificatie van klaagster, die geen verdachte was en niet als partij bij het proces was betrokken, mogelijk te maken, zeker gelet op het delicate karakter van de zaak. Artikel 23 van de code is geschonden in zoverre klaagster gemakkelijk herkenbaar is op een foto.