Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Mol t/ Het Laatste Nieuws en Segers

2018-27
  • De klacht gaat over een opiniebijdrage. De journalist becommentarieert de uitspraken van klager met overdrijving, polemisch en provocerend. Hij begaat daarmee geen beroepsethische fout.