Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Laet t/ VTM

2010-02

Aanleiding is de berichtgeving in het nieuws.
Essentie uitspraak: Rekening houdend met de ernst en het maatschappelijk belang van de feiten, met het gegeven dat de betrokkene op heterdaad is betrapt en dat er over haar betrokkenheid geen twijfel bestaat, zijn er voldoende elementen om in dit geval identificatie te kunnen verantwoorden.