Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Crem t/ Het Nieuwsblad en Lefevere

2011-03

De artikelen bevatten een aantal kleinere onzorgvuldigheden, die evenwel niet van die aard zijn dat ze een beroepsethische fout uitmaken.