Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

DB t/ Het Laatste Nieuws

2018-06

 

  • De journalisten hebben anonieme brieven met beschuldigingen voldoende gecheckt en de beschuldigingen, waarvan ze duidelijk maken dat ze nog onderzocht worden, waarheidsgetrouw weergegeven. Wederhoor en wederwoord zijn gerespecteerd en de privacy is niet geschonden.